Pengenalan
Jabatan
Unit
Lain-lain
Jabatan Pengimejan Diagnostik

JABATAN PENGIMEJAN DIAGNOSTIK

PENGENALAN

Jabatan Pengimejan Diagnostik (JPD) memberi perkhidmatan pengimejan diagnostik dengan menggunakan sinaran mengion (Ionised Radiation) dan tanpa sinaran mengion(Non-Ionised Radiation). Jabatan ini mula beroperasi pada bulan Ogos 2005 dengan kemudahan-kemudahan modaliti yang terhad, iaitu Radiografi Am dan Radiografi Bergerak.

JPD merupakan perkhidmatan 24 jam dan pada hujung tahun 2011, satu modaliti baru iaitu MRI ( Magenitic Resonance Imaging) akan dijangka beroperasi. Jabatan ini juga diketuai oleh seorang Pakar Radiologi UD54, Dr Tan Suok Hoon, dan dibantu oleh satu pasukan yang merangkumi, seorang pegawai perubatan, 17 Juru X-ray, 2 Jururawat Masyarakat dan 1 Pembantu Perawatan Kesihatan.OBJEKTIF*Memberi perkhidmatan pengimejan yang cekap, tepat dan bermutu tinggi

*Menimakan dos radiasi kepada pesakit secara optima mengikut prinsip ALARA (As Low As Reasonably Achievable

*Merealisasikan objektif hospital
 
W3C

A-      A+


reset
Log Masuk

Klik untuk log masuk
Pautan