Pengenalan
Jabatan
Unit
Lain-lain
Unit Pentadbiran dan Pengurusan

BAHAGIAN PENGURUSAN

PENGENALAN

Bahagian Pengurusan merupakan bahagian yang berperanan besar bagi memberi khidmat sokongan kepada Bahagian Klinikal agar dapat berfungsi dengan berkesan dalam memberi perkhidmatan yang sempurna terhadap para pesakit dan juga kakitangan hospital ini. Bahagian ini mempunyai dua unit yang berbeza iaitu Unit Pentadbiran dan Unit Perkhidmatan. Unit Pentadbiran menjalankan tugas-tugas seperti Merekod Kemasukkan dan Pengeluaran Surat, Mengepos Surat, Menguruskan tatatertib kakitangan, Mengendalikan perjawatan Hospital Likas dan sebagainya. Manakala, Unit Perkhidmatan pula menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan perkhidmatan kakitangan. Unit ini diberi tanggungjawab untuk mengemaskini Buku Perkhidmatan semua kakitangan Hospital Likas. Selain itu, unit ini juga membuat pergerakkan gaji kakitangan.OBJEKTIF

Mengendalikan hal-hal pentadbiran, perkhidmatan, Kewangan dan hasil dengan cekap dan berkesan. Agar pentadbiran Hospital dan para anggota berjalan dengan lancar dan juga sebagai saluran penghubung Dengan agensi–agensi kerajaan yang lain, pihak swasta dan orang awam.PERJAWATAN

Pada tahun 2005 Hospital Likas mempunyai 964 jawatan dalam pelbagai kategori dan bidang yang mana pengisiannya sebanyak 752 sahaja. Pertambahan jawatan meningkat sebanyak 97 pada tahun 2006. Pada tahun Seterusnya, jumlah ini semakin meningkat dengan ketara sehingga mempunyai jumlah jawatan sebanyak 1107 dan pengisian jawatan tersebut menjangkau sebanyak 880. Maklumat lanjut mengenai perjawatan dan pengisian adalah seperti dalam jadual di bawah.

Pautan:

Perjawatan dan HRMIS

Unit Latihan

Unit Perolehan

Unit Pengurusan Aset 
W3C

A-      A+


reset
Log Masuk

Klik untuk log masuk
Pautan