Pengenalan
Jabatan
Unit
Lembaga Pelawat
Unit Teknologi Maklumat

Unit Teknologi Maklumat
Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah
Fungsi:

-Mengurus tadbir ICT Hospital
-Mengurus Projek ICT termasuklah memohon kelulusan JPICT dan peruntukan berkaitanl
-Membangunkan dan Menyelenggara Sistem-Sistem termasuklah sistem in-house dan Sistem yang dibekalkan Kerajaanl
-Menyelenggara Peralatan ICTl
-Perolehan Komputer dan Peralatan ICT yang berkaitanl
-Mentadbir dan Menyediakan Rangkaian intranet dan internet yang dibekalkan kerjaanl
-Memberi sokongan Teknikal dan khidmat nasihat berkaitanl
-ICT Troubleshootingl
-Memastikan sistem aplikasi boleh digunakan dengan sempurnal
-Menjadi wakil ICT Jabatan di JKN Sabahl
-Memberi kursus dan latihanl
-Memastikan panduan dan aspirasi ICT Kementerian dipatuhil
-Memastikan kemajuan Infrastruktur ICTl
Kakitangan ICT:l
1. Pegawai Teknologi Maklumat Gred F44 (Kanan) l
Ketua Unit ICTl
2. Pegawai Teknologi Maklumat Gred F44l
3. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F29l
4. Juruteknik Komputer Gred FT17 (1)l
5. Juruteknik Komputer Gred FT17 (2)l
6. Juruteknik Komputer Gred FT17 (3) 7. Pembantu Tadbir Gred N17l
OBJEKTIF:l
Menyediakan perkhidmatan sokongan teknologi maklumat kepada semua pengguna hospital dalam usaha ke arah memperbaiki dan mempertingkatkan keberkesanan, kualiti dan produktiviti dalam sistem pentadbiran KKM dan kesihatan orang ramai.l
VISIl
Untuk memberikan khidmat nasihat dan sokongan teknikal yang terbaik kepada semua pengguna perkhidmatan ICT HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH. l
MISI Untuk menjadikan warga hospital yang mahir menggunakan ICT seiring dengan perkembangan teknologi perubatan bagi memastikan perkhidmatan kesihatan dapat disampaikan dengan berkesan dan cemerlang l
TUGAS UTAMA
•Merancang dan memperkukuhkan infrastruktur ICT HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH
•Memastikan semua aduan pengguna ICT diambil perhatian dan diberikan penyelesaian segera
•Memastikan Laman Web Hospital dikemaskini setiap masa
•Memastikan semua aplikasi KKM dan EG dapat dicapai dan diakses sepanjang masa
•Memastikan Rangkaian Setempat (LAN) di HWKKS beroperasi dengan baik dan boleh dicapai sepanjang masa
•Memastikan pengguna dapat membuat capaian internet
•Memastikan aktiviti housekeeping terhadap semua komputer dibuat setiap enam (6) bulan
•Memberikan khidmat nasihat dan sokongan teknikal kepada semua pengguna yang memerlukan.
PIAGAM PELANGGAN
•Membangunkan sistem secara inhouse untuk kegunaan pengguna ICT di HWKKS
•Memastikan 100% aduan pengguna ICT bagi urusan kewangan (di dalam skop) diselesaikan dalam masa 4 jam
•Memastikan 100% aduan pengguna ICT yang lain (di dalam skop) diselesaikan dalam masa 5 hari
•Semua urusan pengwujudan, pengaktifan, pembatalan, pemindahan dan tukar kata laluan hendaklah diselesaikan dalam masa tiga hari bekerja dari tarikh permohonan
 
W3C

A-      A+


reset
Log Masuk

Klik untuk log masuk
Pautan
Kalendar
March 2017
Add event Submit event
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31