Pengenalan
Jabatan
Unit
Lain-lain
Unit Promosi Kesihatan

PENGENALAN

Unit Promosi Kesihatan, Hospital Likas ditubuhkan pada bulan Ogos tahun 2006. Ianya terletak di aras 4, Hospital Likas. Buat masa ini ia beroperasi dengan kemudahan yang terbatas.

OBJEKTIF

Menyediakan perkhidmatan Promosi Kesihatan dan Pendidikan Pesakit Hospital secara menyeluruh.

SKOP PERKHIDMATAN

* Merancang dan melaksanakan Program Pendidikan Pesakit di Hospital

* Merancang, menerbit dan mengedar bahan-bahan pendidikan pesakit di hospital

* Mengurus Sambutan/Pameran Hari-hari Khas Kesihatan di hospital

* Mengurus dan memastikan penyelanggaraan peralatan audio visual hospital yang ada dalam simpanan

* Memberi khidmat rundingan dan penilaian program pendidikan pesakit

* Mengenalpasti keperluan latihan promosi kesihatan yang sesuai untuk anggota untuk keperluan semasa
 
W3C

A-      A+


reset
Log Masuk

Klik untuk log masuk
Pautan