Pengenalan
Jabatan
Unit
Lain-lain
Pengurusan Aset

Pengenalan

Unit Pengurusan Aset terletak di Aras 4, Bahagian Pengurusan, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak,Sabah. Mula beroperasi pada tahun 2008 dan diketuai oleh seorang Pembantu Tadbir Gred N22 dan dibantu oleh tiga (3) orang Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19.

Visi

Menjadikan Unit Pengurusan Aset sebagai pusat pengurusan aset yang sistematik, menyeluruh, cekap dan penuh integriti selaras dengan 1 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) - Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan.

Misi

Menyediakan perkhidmatan pengurusan aset yang berkualiti, ekonomi, efisien dan cekap bagi membentuk struktur pengurusan yang teratur serta kemaskini ke arah merealisasikan misi hospital.

ObjektifMerancang, memantau dan mengawal selia Pengurusan Aset Alih HWKKS berpandukan tatacara pengurusan aset alih merangkumi Harta Modal serta Aset Bernilai Rendah

Memastikan semua aset alih di HWKKS mengikut tatacara pengurusan aset alih yang ditetapkan

Mengemukakan laporan tahunan berkaitan harta modal dan aset bernilai rendah

Pemeriksaan harta modal dan inventori,pelupusan aset alih, dan tindakan surcaj/tatatertib

Perkhidmatan

Menguruskan pendaftaran bagi aset alih yang diterima dengan merekod penerimaan aset dan pelabelan

Membuat pemeriksaan aset sekurang-kurangnya satu kali setahun setiap aset yang didaftarkan

Merekod, Menyelia dan Memantau penyelenggaraan aset yang dibuat oleh syarikat konsensi

Menerima permohonan pelupusan dan menjalankan proses pelupusan

Melaporkan kehilangan aset dan membuat hapus kira

Sebagai urusetia JKPAK yang terdiri daripada ahli Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan seperti berikut:

Pengerusi: Pengarah Hospital
Setiausaha: Pegawai Aset HWKKS
Ahli: Semua ketua jabatan/unit/wad dan pegawai-pegawai yang dilantik sebagai pembantu pegawai aset, pegawai penerima dan pegawai pemeriksa
Mengurus aktiviti pemindahan dan peminjaman aset di dalam hospital atau pun ke hospital lain
Menguruskan permohonan kelulusan penerimaan sumbangan dan hadiahPegawai-pegawai di Unit Aset:

1. Pn Mary Ervina Anthony
Pembantu Tadbir Gred N22
(Ketua Unit Pengurusan Aset)

2. En Asrin Bin Emin
Pembantu Tadbir Gred N19

3. En Yuzairee Bin Yacob
Pembantu Tadbir Gred N19

4. Pn Munirah
Pembantu Tadbir Gred N19
 
W3C

A-      A+


reset
Log Masuk

Klik untuk log masuk
Pautan