Pengenalan
Jabatan
Unit
Lain-lain
Unit Pembangunan dan Kejuruteraan

1. PENGENALAN

- Unit Pembangunan merupakan unit yang baru ditubuhkan pada bulan Ogos 2014. Unit ini ditubuhkan bagi tujuan memastikan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan dalaman dan luaran hospital dilaksanakan secara sistematik.

2. VISI

- Memastikan kerja-kerja pembaikan yang melibatkan hospital dilaksanakan dengan baik.

3. MISI

- Memberi perkhidmatan yang berkualiti, efisien,efektif,inovatif berteraskan nilai-nilai integrity dan akauntibiliti, serta menekankan sifat-sifat mesra pelanggan, penyayang, profesionalisma dan kerja berpasukan.

4. OBJEKTIF

- Mengurus dan melaksanakan dengan cara yang betul, teratur dan berkesan terhadap penyelenggaran bangunan dan kemudahan di hospital dan penyewaan mengikut tatacara dan peraturan sperti yang ditetapkan dan dapat memenuhi kehendak pelanggan dalaman dan luaran.

SKOP PERKHIDMATANI. Penyelenggaraan Bangunan & Kemudahan

a) Pelaksanaan kerja-kerja pembaikan kecil di wad, unit dan kuarters

b) Pemantauan kerja-kerja naik taraf projek RW, BP06 atau RMK

c) Perancangan keperluan pembaikan, kerja-kerja naik taraf bangunan dan alat-alat perubatan.

d) Penyediaan laporan dan maklumat tanah dan bangunan.

e) Menjadi urusetia mesyuarat yang berkaitan dengan projek pembangunan hospital.

II. Pengurusan Rumah Kediaman Kerajaan (Kuarters)

a) Pembaikan kecil dan penyelenggaraan rumah kediaman kerajaan

III. Pengurusan Penyewaan Premis Demis

a) Penyewaan premis demis bangunan di Hospital Wanita Dan Kanak-Kanak Sabah

b) Penyediaan surat-menyurat, laporan dan dokumen lengkap penyewaan premis demis

 
W3C

A-      A+


reset
Log Masuk

Klik untuk log masuk
Pautan