Bahagian Pengurusan


KATA-KATA ALUAN DARI PENGARAH HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH
DR. TAN BEE HWAI

PENGARAH HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH


Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia

Terlebih dahulu jutaan terima kasih diucapkan kepada Unit ICT HWKKS dan juga kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak kerana telah menyediakan Laman Portal Rasmi Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah.

Pada masa kini, penggunaan Portal dalam penyampaian maklumat kepada orang awam telah menjadi satu mekanisma yang penting bagi sesebuah agensi. Kaedah capaian maklumat secara atas talian telah menjadi pilihan dikebanyakan agensi kerana ianya lebih pantas, mudah dan jimat.

Adalah menjadi harapan saya dengan adanya portal ini, ianya akan menjadi satu sumber informasi dan maklumat mengenai HWKKS kepada semua pesakit yang ingin mendapatkan perkhidmatan di hospital ini. Ianya juga merupakan satu saluran bagi pihak hospital untuk mewar-warkan semua aktiviti dan perkembangan terbaru dari segi klinikal dan bukan klinikal.

Oleh itu, saya sangat berharap semua pihak akan mendapat manfaat dari portal ini disamping bagi memastikan semua warga HWKKS dapat meningkatkan mutu perkhidmatan dan cemerlang.

SELAMAT MELAYARI LAMAN WEB HOPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH

Sekian, terima kasih.
This article comes from Hospital Wanita Dan Kanak-Kanak Sabah
http://hwkks.moh.gov.my

The URL for this story is:
http://hwkks.moh.gov.my/modules/content/index.php?id=1