PERKHIDMATAN KLINIKAL

1. O & G

2. Paediatric

3. Paediatric Surgery

4. Radiotherapy & Oncology

5. Paediatric Dental Surgery

6. Emergency

7. Haemodialysis

8. Anesthesiology

SUBSPECIALTY DEVELOPMENT

1. O & G

Infertility

Maternal Feto Medicine

Urogynaecology

Gynaeoncology

Laktasi

Delivery

Ante-Natal Class2. Paediatric

Neonatology

Paed Infectious Disease

Paed NephrologyPaed Neurology

Pead Haemato-Oncology

PERKHIDMATAN SOKONGAN KLINIKAL

1. Pathologi

2. Pengimejan dan Diagnostik

3. Farmasi

4. Fisioterapi

5. Pemulihan Cara Kerja.

6. Sajian dan Dietetik.

7. CSSU.

8. Rekod Perubatan.

9. Kawalan Infeksi.

PERKHIDMATAN SOKONGAN BUKAN KLINIKAL

1. Pengurusan dan Pentadbiran.

2. Pendidikan Kesihatan.

3. Kebajikan

4. Kaunseling

5. Kamar Mayat.

6. Perkhidmatan Kenderaan.

PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL1. HSS

2. Kawalan Keselamatan.

3. Kantin & Kedai Runcit.

4. Balai Pelawat.

This article comes from Hospital Wanita Dan Kanak-Kanak Sabah
http://hwkks.moh.gov.my

The URL for this story is:
http://hwkks.moh.gov.my/modules/content/index.php?id=3