Dasar Kualiti

Pengurusan atasan HWKKS telah menggubal Dasar Kualiti seperti berikut:

“HWKKS komited bagi mengendalikan rawatan pesakit secara profesional dan prihatin untuk memenuhi keperluan pesakit dan sentiasa mengutamakan penambahbaikan berterusan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti”

Perlaksanaan Dasar Kualiti HWKKS adalah selaras dengan keperluan- keperluan berikut:

  • 5.3.1 Bersesuaian dengan halatuju HWKKS.
  • 5.3.2 Dihayati dan difahami oleh semua anggota HWKKS.
  • 5.3.3 Dasar kualiti dikaji semula dalam Kajian Semula Pengurusan untuk memenuhi kehendak-kehendak pelanggan dan meningkatkan keberkesanannya secara berterusan.
  • 5.3.4 Dasar Kualiti dikawal dan dikaji semula bagi menjaminkan kesesuaiannya yang berterusan.
  • 5.3.5 Menjadi asas dalam mewujudkan Objektif Kualiti.
This article comes from Hospital Wanita Dan Kanak-Kanak Sabah
http://hwkks.moh.gov.my

The URL for this story is:
http://hwkks.moh.gov.my/modules/content/index.php?id=39