Visi dan Misi


VISI

Hospital Likas akan menjadi pusat kecemerlangan yang menyediakan perkhidmatan Kesihatan Wanita dan Kanak-kanak yang berkualiti dan komprehensif yang dikendalikan oleh anggota yang professional, cekap dan penyayang dengan menekankan maruah manusia.

MISI

Hospital Likas berhasrat menjadi pusat kecemerlangan perkhidmatan kesihatan melalui:

i. Penyediaan perkhidmatan perubatan yang terkini berorientasikan keperluan pelanggan, mematuhi protocol piawaian semasa dan menekankan maruah manusia;

ii. Mengalakkan perkhidmatan pencegahan dan promosi kesihatan;

iii. Memberi dan mengalakkan pendidikan dan latihan perubatan secara berterusan kepada anggota hospital;

iv. Memupuk anggota agar dedikasi, terlatih, berkemahiran tinggi serta mengamalkan nilai-nilai budaya koporat iaitu penyayang, kerja berpasukan dan profesionalisme.

This article comes from Hospital Wanita Dan Kanak-Kanak Sabah
http://hwkks.moh.gov.my

The URL for this story is:
http://hwkks.moh.gov.my/modules/content/index.php?id=4