Pengenalan
Jabatan
Unit
Lain-lain
Aktiviti Hospital : Sebut Harga Ubat Ubatan
Posted by admin on 2017/7/12 6:28:49 (88 reads)

SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN UNTUK KEGUNAAN JABATAN FARMASI HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH

Tarikh Tutup: 18.07.2017

KENYATAAN SEBUTHARGA

HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH,
KOTA KINABALU

Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia / Perbendaharaan Malaysia di bawah kod bidang 050201 (Ubat-Ubatan) untuk menyertai tawaran ini :-

SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN UNTUK KEGUNAAN JABATAN FARMASI HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH

No.Sebut Harga
Item
Taraf Kelayakan
Kod Bidang Tarikh Dan Masa Mengambil Borang Sebut Harga

HWKKS.100-869/Q/2017(21)
Flurouracil 2.5g Inj
TERBUKA050201
Tarikh : 12 Julai 2017 sehingga 18 Julai 2017
Masa :
Isnin hingga Khamis 8.00 Pagi -1.00 petang & 2.00 – 5.00 Petang
Jumaat : 8.00 Pagi -11.30 Pagi & 2.00-5.00 Petang

HWKKS.100-869/Q/2017(22)
Regorafenib 40Mg
TERBUKA

HWKKS.100-869/Q/2017(23)
Sunitinib 12.5Mg Capsule
TERBUKA

HWKKS.100-869/Q/2017(24)
Lignocaine 2% Viscous Solution
BUMIPUTERA

HWKKS.100-869/Q/2017(25)
Subcutaneous Herceptin 600Mg Inj
TERBUKATarikh Buka : 12 JULAI 2017 (RABU)

Tarikh Tutup : 18 JULAI 2016 (KHAMIS)
(Sebelum Jam 12.00 Tengahari)

Bayaran dokumen : PERCUMA

Tempat borang dihantar : Peti Sebutharga,
Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah.
Bahagian Pengurusan, Aras 4
Karung Berkunci No. 187
88996 KOTA KINABALU
Tel : 088 – 522 600 Ext : 653

Borang Sebutharga hanya dijual kepada Kontraktor / Wakil Kontraktor yang membawa Sijil Asal Perbendaharaan Malaysia Sabah dan Kementerian Kewangan Malaysia, Cop Rasmi Syarikat beserta dengan salinannya untuk simpanan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah. Sekiranya Kontraktor gagal membawa Sijil Asal, dokumen sebutharga tidak akan diberi.

Borang Sebutharga dan butir-butir lanjut boleh didapati pada waktu pejabat dari :-

Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah
Unit Perolehan, Bahagian Pengurusan
Aras 4, Karung Berkunci No.187
88996 KOTA KINABALU, SABAH


Kadar fi perkhidmatan

Setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan hanya sekali bayaran { one-time payment} melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan pada kadar sebanyak 0.8% dengan had maksimun RM9,600.00 bagi transaksi yang bernialai RM1.2 juta atau lebih;

Atau

Setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan beberapa kali pembayaran {multi Payment} melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% dengan had maksimum RM4,800.00 bagi pesanan bernilai RM1.2 juta atau lebih.


PENGARAH HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH

W3C

A-      A+


reset
Log Masuk

Klik untuk log masuk
Pautan