Pengenalan
Jabatan
Unit
Lain-lain
Aktiviti Hospital : Pembetulan Ralat Sebut Harga DRY MEDICAL CR FILMS
Posted by admin on 2017/8/13 23:48:11 (76 reads)

RALAT
KENYATAAN SEBUTHARGA
HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH,
KOTA KINABALU

Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor Bumiputera/Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia / Perbendaharaan Malaysia di bawah kod bidang 050301 untuk menyertai tawaran ini :-

SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERKAKAS PAKAI BUANG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK KEGUNAAN JABATAN PENGIMEJAN DAN DIAGNOSTIK HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH


Item No.Sebutharga Taraf Kelayakan Kod Bidang Masa Mengambil Borang Sebut Harga


DRY MEDICAL CR FILMS
HWKKS.100-869/Q/2017( 45 )

TERBUKA

050301
Masa :
Isnin hingga Khamis 8.00 Pagi -1.00 petang & 2.00 – 5.00 Petang
Jumaat : 8.00 Pagi -11.30 Pagi & 2.00-5.00 PetangTarikh Buka : 11 OGOS 2017 ( JUMAAT)

Tarikh Tutup : 17 OGOS 2017 ( KHAMIS )
(Sebelum Jam 12.00 Tengahari)

Bayaran dokumen : PERCUMA

Tempat borang dihantar : Peti Sebutharga,
Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah.
Bahagian Pengurusan, Aras 4
Karung Berkunci No. 187
88996 KOTA KINABALU
Tel : 088 – 522 600 Ext : 653

Borang Sebutharga hanya dijual kepada Kontraktor / Wakil Kontraktor yang membawa Sijil Asal Perbendaharaan Malaysia Sabah dan Kementerian Kewangan Malaysia, Cop Rasmi Syarikat beserta dengan salinannya untuk simpanan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah. Sekiranya Kontraktor gagal membawa Sijil Asal, dokumen sebutharga tidak akan diberi.

Borang Sebutharga dan butir-butir lanjut boleh didapati pada waktu pejabat dari :-

Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah
Unit Perolehan, Bahagian Pengurusan
Aras 4, Karung Berkunci No.187
88996 KOTA KINABALU, SABAH

Kadar fi perkhidmatan

Setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan hanya sekali bayaran { one-time payment} melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan pada kadar sebanyak 0.8% dengan had maksimun RM9,600.00 bagi transaksi yang bernialai RM1.2 juta atau lebih;

Atau

Setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan beberapa kali pembayaran {multi Payment} melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% dengan had maksimum RM4,800.00 bagi pesanan bernilai RM1.2 juta atau lebih.


PENGARAH HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH

W3C

A-      A+


reset
Log Masuk

Klik untuk log masuk
Pautan