Pengenalan
Jabatan
Unit
Lain-lain
Aktiviti Hospital : Sebut Harga HWKKS
Posted by admin on 2018/4/6 1:36:27 (338 reads)

SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENYALIN CETAKAN DIGITAL SELAMA DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL WANITA DAN KANAK KANAK SABAH

KENYATAAN SEBUTHARGA

HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH,
KOTA KINABALU

Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor TERBUKA yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia / Perbendaharaan Malaysia di bawah kod bidang menyertai tawaran ini :-

SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENYALIN CETAKAN DIGITAL SELAMA DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL WANITA DAN KANAK KANAK SABAHBIL
JENIS TAWARAN
NO SEBUTHARGA
KOD BIDANG
TARAF KELAYAKAN

1
PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENYALIN CETAKAN DIGITAL

HWKKS.100-869/Q/2018 (15)
221502


TERBUKA

Tempoh penjualan dokumen : 04 APRIL 2018 ( RABU ) sehingga
10 APRIL 2018 ( SELASA) ( Sebelum jam 12.00 Tengahari)

Tarikh Tutup : 10 APRIL 2018 ( SELASA )
(Sebelum Jam 12.00 Tengahari)

Bayaran dokumen : PERCUMA

Tempat borang dihantar : Peti Sebutharga,
Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah.
Bahagian Pengurusan, Aras 4
Karung Berkunci No. 187
88996 KOTA KINABALU
Tel : 088 – 522 600 Ext : 653

Semua Tawaran Harga hendaklah dikemukakan HARGA GST
Sekiranya syarikat sudah berdaftar GST dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDIM) sila kemukakan status dan memberi pendaftaran GST dalam dokumen Sebut Harga.


Borang Sebutharga hanya dijual kepada Kontraktor / Wakil Kontraktor yang membawa Sijil Asal Perbendaharaan Malaysia Sabah dan Kementerian Kewangan Malaysia, Cop Rasmi Syarikat beserta dengan salinannya untuk simpanan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah. Sekiranya Kontraktor gagal membawa Sijil Asal, dokumen sebutharga tidak akan diberi.

Borang Sebutharga dan butir-butir lanjut boleh didapati pada waktu pejabat dari :-

Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah
Unit Perolehan, Bahagian Pengurusan
Aras 4, Karung Berkunci No.187
88996 KOTA KINABALU, SABAH
Kadar fi perkhidmatan

Setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan hanya sekali bayaran { one-time payment} melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan pada kadar sebanyak 0.8% dengan had maksimun RM9,600.00 bagi transaksi yang bernialai RM1.2 juta atau lebih;

Atau

Setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan beberapa kali pembayaran {multi Payment} melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% dengan had maksimum RM4,800.00 bagi pesanan bernilai RM1.2 juta atau lebih.


PENGARAH HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH


W3C

A-      A+


reset
Log Masuk

Klik untuk log masuk
Pautan