Pengenalan
Jabatan
Unit
Lain-lain
Aktiviti Hospital : Sebutharga SUSU
Posted by admin on 2018/4/17 3:00:22 (523 reads)

KENYATAAN SEBUTHARGA
HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH,
KOTA KINABALU

Tarikh tutup 23 April 2018

KENYATAAN SEBUTHARGA
HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH,
KOTA KINABALU

Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor Bumiputera / Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia / Perbendaharaan Malaysia Sabah di bawah kod bidang yang berkaitan untuk menyertai tawaran ini :-


BIL
NAMA ITEM
NO.
SEBUT HARGA
KOD BIDANG TARAF KELAYAKAN
1. SUSU MEDICAL FOOD FORMULA FOR PAEDIATRICS HWKKS.100-869/Q/2018(17)
040101
040102
050204
TERBUKA2.
DRY IMAGING FILM BERSAMA PEMINJAMAN PERALATAN PERUBATAN COMPUTED RADIOGRAPHY UNIT COMPLETE SET WITH IP CASSETTTE AND LASER PRINTERHWKKS.100-869/Q/2018(16) 050301
TERBUKATarikh Buka : 16 APRIL 2018 (ISNIN)

Tarikh Tutup : 23 APRIL 2018 (ISNIN)
(Sebelum Jam 12.00 Tengahari)

Bayaran dokumen : PERCUMA

Tempat borang dihantar : Peti Sebutharga
Hospital Wanita Dan Kanak-kanak Sabah
Aras 4, Karung Berkunci No. 187
88996 KOTA KINABALU
Tel : 088 – 522 600 Ext : 653


Borang Sebutharga hanya diberikan kepada Kontraktor / Wakil Kontraktor yang membawa Sijil Asal Perbendaharaan Malaysia Sabah dan Kementerian Kewangan Malaysia, Cop Rasmi Syarikat beserta dengan salinannya untuk simpanan Hospital Wanita Dan Kanak-kanak Sabah. Sekiranya Kontraktor gagal membawa Sijil Asal, dokumen sebutharga tidak akan diberi.

Borang Sebutharga dan butir-butir lanjut boleh didapati pada waktu pejabat dari :-

Hospital Wanita Dan Kanak-kanak Sabah,
Unit Perolehan, Aras 4,
Aras 4, Karung Berkunci No.187,
88996 Kota Kinabalu, Sabah


Kadar fi perkhidmatan

Setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan hanya sekali bayaran { one time payment } melalui system ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan pada kadar 0.8% dengan had maksimum RM9,600.00 bagi transaksi yang bernilai RM1.2 juta atau lebih;
Atau

Setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan beberapa kali pembayaran { multi Payment } melalui system ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% dengan had maksimum RM4,800.00 bagi pesanan bernilai RM1.2 juta atau lebih.

Semua Tawaran Harga hendaklah dikemukakan TANPA KENAAN GST
Sekiranya syarikat sudah berdaftar GST dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDIM) sila kemukakan status dan memberi pendaftaran GST dalam dokumen Sebut Harga.PENGARAH HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH

W3C

A-      A+


reset
Log Masuk

Klik untuk log masuk
Pautan