Pengenalan
Jabatan
Unit
Lain-lain
Aktiviti Hospital : Sebut Harga Membekal, Menghantar Dan Mengujitauliah Bagi Penggantian Tiga (3) Unit Lampu Pembedahan (OT Light) Di Hospital Wanita Dan Kanak-Kanak Sabah
Posted by admin on 2018/5/15 6:50:00 (453 reads)

KENYATAAN SEBUT HARGA
HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH
KOTA KINABALU
Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia/Perbendaharaan Malaysia Sabah/ Perbendaharaan Malaysia Sarawak serta mempunyai kod bidang pendaftaran yang diberikan seperti berikut untuk menyertai tawaran ini:-


BIL
JENIS TAWARAN
NO.TAWARAN
TARIKH PENGAMBILAN BORANG
KOD PENDAFTARAN
TARIKH TUTUP TAWARAN DAN LAWATAN TAPAK
1
Sebut Harga Membekal, Menghantar Dan Mengujitauliah Bagi Penggantian Tiga (3) Unit Lampu Pembedahan (OT Light) Di Hospital Wanita Dan Kanak-Kanak Sabah
HWKSS.100-869/Q/2018(22)
18 hingga 24 Mei 2018
Masa pengambilan borang sebut harga:
Isnin-Khamis:
8.00 pagi – 1.00 petang
&
2.00-5.00 petang
Jumaat:
8.00 – 11.30 pagi
&
2.00-5.00 petang
050102- Peralatan dan kelengkapan Perubatan
Tarikh Tutup Tawaran: 24 Mei 2018 (Khamis) Sebelum 12.00 Tengahari
Tarikh Lawatan Tapak: 18 Mei 2018 (Jumaat)
Tempat: Pusat Pendidikan Lanjutan, Bilik Telekonferans, Aras 4
Masa Pendaftaran: 8.30 Pagi
Kelewatan pendaftaran tidak akan dipertimbangkan.
Sesi Taklimat dan lawatan tapak bermula jam 9.30 pagi
KEHADIRAN ADALAH WAJIB
Merujuk kepada PK 2.1 “Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), PUKONSA, UPKJ atau bagi pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan hanya penama di Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak atau taklimat sebut harga dan tidak boleh mewakilkan Pegawai selain daripada penama yang dibenarkan dalam sijil.
Tarikh Tutup : 24 Mei 2018 (Khamis)
( Sebelum Jam 12.00 Tengahari)
Tempat borang dihantar : Unit Perolehan,
Hospital Wanita Dan Kanak-Kanak Sabah,
Aras 4, Karung Berkunci No.187,
88996 KOTA KINABALU
NOTA: SYARIKAT YANG LEWAT MEMBUAT PENDAFTARAN TIDAK AKAN DIBENARKAN MENGIKUTI SESI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK. Syarat WAJIB hanya penama yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di sijil Akuan Pendaftaran Syarikat sahaja yang boleh menghadiri LAWATAN TAPAK atau TAKLIMAT Sebut Harga.
Dokumen akan diberikan kepada Kontraktor / Wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud, Kontraktor-kontraktor berkenaan hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran yang asal dan Salinan, surat rasmi sebagai Wakil Kontraktor dan Cop Syarikat semasa mengambil borang tawaran.
Tawaran harga hendaklah telah mengambil kiraan fi perkhidmatan bagi perolehan secara elektronik sebanyak 0.4% bagi setiap transaksi tertakluk kepada had maksimun RM4,800.00 bagi pesanan kerajaan yang melebihi RM1.2 juta. Fi yang dikenakan ini adalah seperti yang termaktub dalam terma dan syarat bagi Pendaftaran Pembekal di bawah Sistem ePerolehan
Semua Tawaran Harga hendalah dikemukakan TANPA KENAAN GST. Sekiranya syarikat sudah berdaftar GST dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JIDKM), sila kemukakan status dan nombor pendaftaran GST dalam dokumen sebut harga
Borang Sebut harga dan butir-butir lanjut boleh didapati pada waktu pejabat dari:-
Unit Perolehan,
Hospital Wanita Dan Kanak-Kanak Sabah,
Aras 4, Karung Berkunci No.187,
88996 KOTA KINABALU
Tel : 088-522 600 ext: 653/782
Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran termurah atau mana-mana tawaran.
PENGARAH HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH

W3C

A-      A+


reset
Log Masuk

Klik untuk log masuk
Pautan