Pengenalan
Jabatan
Unit
Lain-lain
Aktiviti Hospital : Sebut Harga
Posted by admin on 2018/11/1 6:08:34 (406 reads)

KENYATAAN SEBUT HARGA
HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH,
KOTA KINABALU

Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia / Perbendaharaan Malaysia Malaysia di bawah kod bidang yang berkaitan untuk menyertai tawaran ini :-

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN UNTUK KEGUNAAN JABATAN FARMASI DI HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH


KENYATAAN SEBUT HARGA
HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH,
KOTA KINABALU

Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia / Perbendaharaan Malaysia Malaysia di bawah kod bidang yang berkaitan untuk menyertai tawaran ini :-

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN UNTUK KEGUNAAN JABATAN FARMASI DI HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH


No. Sebut Harga
Item Taraf Kelayakan
Kod Bidang
Tarikh Dan Masa Mengambil Borang Sebut Harga

HWKKS.100-869/Q/2018(96) SODIUM CHLORIDE 0.45% WITH DEXTROSE 5% INJECTION (500ML) BUMIPUTERA

050201
(Ubat-Ubatan)


Tarikh: 31 Oktober 2018 sehingga 07 November 2018

Masa:
Isnin – Khamis : 8.00 pagi – 1.00 petang & 2.00 – 5.00 petang

Jumaat: 8.00 pagi – 11.30 pagi & 2.00 – 5.00 petang
HWKKS.100-869/Q/2018(97) SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION (10ML) TERBUKA
HWKKS.100-869/Q/2018(98) SODIUM CHLORIDE 0.9% INJECTION (100ML) TERBUKA
HWKKS.100-869/Q/2018(99) HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN 100 IU INJECTION
(SEBUTHARGA SEMULA) BUMIPUTERA

Tarikh Buka : 31 Oktober 2018 (Rabu)

Tarikh Tutup : 07 November 2018 (Rabu)
(Sebelum Jam 12.00 Tengahari)

Bayaran dokumen : Percuma

Tempat borang dihantar : Peti Sebutharga,
Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah.
Bahagian Pengurusan, Aras 4
Karung Berkunci No. 187
88996 KOTA KINABALU
Tel : 088 – 522 600 Ext : 653

Borang Sebutharga hanya dijual kepada Kontraktor / Wakil Kontraktor yang membawa Sijil Asal Perbendaharaan Malaysia Sabah dan Kementerian Kewangan Malaysia, Cop Rasmi Syarikat beserta dengan salinannya untuk simpanan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah. Sekiranya Kontraktor gagal membawa Sijil Asal, dokumen sebutharga tidak akan diberi.Borang Sebutharga dan butir-butir lanjut boleh didapati pada waktu pejabat dari :-

Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah
Unit Perolehan, Bahagian Pengurusan
Aras 4, Karung Berkunci No.187
88996 KOTA KINABALU, SABAH

Kadar fi perkhidmatan

Setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan hanya sekali bayaran { one-time payment} melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan pada kadar sebanyak 0.8% dengan had maksimun RM9,600.00 bagi transaksi yang bernilai RM1.2 juta atau lebih;

Atau

Setiap transaksi bagi kontrak yang melibatkan beberapa kali pembayaran {multi Payment} melalui sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% dengan had maksimum RM4,800.00 bagi pesanan bernilai RM1.2 juta atau lebih.
PENGARAH HOSPITAL WANITA DAN KANAK-KANAK SABAH
W3C

A-      A+


reset
Log Masuk

Klik untuk log masuk
Pautan